API 510 Gözetimleri

API 510 Muayeneleri

Bu gözetimler çalışır durumdaki ekipmanlar için gözetimler, tamir, değişim, basınçlı kaplar ve bunları koruyan basınç giderme ekipmanlarının yeniden derecelendirilmesi işlerini kapsar. Bu gözetim yönetmeliği en çok çalışmaya alınmış rafinaj ve kimyasal proses kazanlarına tabi olur.

Şunları içerir:

İmalat uygulama yönetmeliğine uygun imal edilmiş kazanlar

İmalat yönetmeliği olmadan ya da bilinmeyen bir yönetmeliğe göre imal edilmiş kazanlar

Özel yetkilendirilmiş kurullar tarafından imalatı ve onayı yapılmış tanklar

Standardı belirsiz, isim plakası kaybolmuş, ya da periyodik kontrol kayıtları kaybolmuş kazanlar