API 570 Gözetimleri

API 570 Muayeneleri

Metalik ve FRP malzemeden borulama sistemleri ve bunların bağlantılı basınç giderme ekipmanları için çalışır durumda gözetim, derecelendirme, tamir ve değişim prosedürlerini kapsar.

API 570 kodunun amacı, borulama bütünlüğünün belirlenmesi için gerekli olan çalışır durumdaki ekipmanların gözetimi ve durum gözlem programlarınıı tanımlamaktır. Bu programlar sistemin güvenli çalışmasını sırasında ortaya çıkabilecek durum değişiklikleri için yeterince hassas ve erken değerlendirmeler sağlamaktır. API 570 özellikle petrol rafinajı ve kimyasal proses endüstrileri için geliştirilmiş olsada uygun olan her borulama sistemi için kullanılabilir. API 570, yetkili gözetim firmalarına, tamir ekibine ve teknik borulama personellerine sahip ya da erişimi olan organizasyonlara yönelik hazırlanmıştır. Ancak uygun bulunduğu diğer sistemlerde kullanıldığında, enspektörler bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş olmalıdır.