Tahribatlı Testler

INTERCON tahribatlı testler konusunda geniş hizmet bir hizmet kapsamına sahiptir.

Malzemelerin mekanik özelliklerinin doğru sonuçlarla belirlenmesi büyük önem taşır. INTERCON, çekme testi, çentik darbe testi, kırılma tokluk dayanım testi (CTOD), eğme testi, sertlik testi, sürünme testi gibi geniş kapsamda uygulamaları, ulusalarası standartlara uygun şekilde uygular. Kaynak yöntem testi ve kaynakçı testlerinin gereksinimi olan tahribatlı muayeneler ASME, EN, AWS gibi standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.