İŞ GÜVENLİĞİ & SÜRDÜREBİLİRLİK

HERŞEYDEN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

İş güvenliği ve sürdürülebilirlik INTERCON' un hizmetlerinin  ve kültürünün merkezine yerleşmiştir. Organizasyonumuzun kurulumunda global iş güvenliği sistemleri ve uygulamalarını takip ederken, çalışanlarımızın da bu konularda bilgi ve yeterliliklerini geliştirecek faaliyetleri de düzenledik.  Yönetim sistemimiz verilen hizmetlerin ötesinde önceliğini müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan faaliyetlerimizde iş güvenliğine vermektedir. Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği sistemimiz sağlamak için, INTERCON haftalık denetimler uygular ve rapor halinde firma içi ağımızda yayınlarız. INTERCON yönetimi bu performansları izler ve düzeltici/önleyici aksiyonları, sürdürülebiliri iş güvenliği ve sağlığı hedeflerimizi başarmak için alır.

INTERCON iş güveniliği politikası çerçevesinde, şunları beyan ederiz;

  1.  Tüm iş kazaları önlenebilirdir.
  2.  Herbir çalışan kendi ve diğer tüm çalışanların ya da çalışmayanların güvenliğinden sorumludur.
  3.  Hiçbir çalışma iş güvenliğinin riske atılmasından daha önemli değildir.
  4.  İstihdamın en önemli şartı iş güvenliğidir.

INTERCON Güvenli çalışma şartlarını oluşturabilmek için çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenir. Güvenilir ekipman, yeterli sayıda araç, gereç ve eğitim ve tüm gerekli koruyucu ekipmanı sağlar.