API Yetkili Gözetim Hizmetleri

INTERCON, engin tecrübesiyle rafineri, kağıt, kimya endüstrisi gibi sektörlerde API enspektörleri görevlendirmektedir. Tanklar, Basınçlı kaplar, borulama gözetimleri genelde Amerikan Petrol Endüstrisi (API) tarafından yayımlanan standardlara göre yürütülür. Ek olarak, API endüstrinin her kolunu kapsayacak tavsiye edilen uygulamalar şeklinde teknik yayınlar, raporlar sunar. Bütün olarak bu yayınlar endüstrinin kullandığı akılcı faaliyetleri yansıtır.

API sertifikasyon programı, tecrübesi ve eğitimleri yeterli kişileri, periyodik gözetim ve ekipmanların çalışmasındaki düzgünsüzlükleri araştırmaları için vasıflandırır.