Kaynak Sonrası Isıl İşlem

Kaynak Sonrası Isıl İşlem; Kaynak ve talaşlı imalat işlemleri kimyasal ve mekanik özellikleri değiştirir. Bu değişiklik çarpılmalara çatlamalara ya da boyutsal sapmalara neden olur. Bu etkiyi küçültmek için kontrollü ısıl işlem uygulanır, böylece kaynak ısısından etkilenmiş bölgelerdeki gerilmeler azalır, sertlik düşer, süneklik artar. Ana metali (Boru hattı, basınçlı kap) üniform ısıtarak dönüşüm sıcaklığının hemen altında bir sıcaklığa ısıtılıp, bekleme süresinin ardından kontrollü soğutma yaparak malzemenin gerilimi alınır.