Pozitif Malzeme Tanılama

Pozitif Malzeme Tanılama (PMI)

Pozitif Malzeme Tanılama (PMI) kalitatif olarak malzeme kompozisyonun belirler.

Malzeme kalitelerinin tanımlanması, kullanılan malzemenin müşteri gereksinimine uygunluğunun belirlenmesinde çok başarılı bir yöntemdir.

 

PMI, taşınabilir alaşım analizi cihazı ve eğitimli personel ile INTERCON'un yerinde uyguladığı tahribatsız malzeme tanımlama hizmetidir.