Sıvı Penentrant Muayenesi

INTERCON çeşitli tipte sıvı penetrant muayene hizmeti sağlamaktadır. Sıvı penetrant etkili ve göreceli olarak daha ucuz bir yöntem olmakla beraber, yüzeyde açığa çıkan süreksizliklerin belirlenmesinde ve genelde manyetiklik özelliği göstermeyen malzemelerde kullanılır.