Sualtı Görsel Muayene

Sualtı görsel muayenesi üç tiptir. Bunlar:

  1. Genel Görsel Muayene
  2. Yakın Görsel Muayene
  3. Detaylı Görsel Muayenedir.

Genel görsel muayenenin temizlik gerektirmez, dalgıç ya da ROV ile gerçekleştirilebilir. Yakın ve Detaylı Görsel Muayeneler ise tel fırça, yüksek basınçlı su jeti ve sualtı kumlamaya varan temizlik seviyeleri gerektirir. Bu iki tip muayene dalgıçın, kalınlık ölçümü, çukurcuk korozyonu, aşınma gibi hasarlar üzerinde veri toplamasına olanak verir. Bu seviyede temizlik katodik koruma, sualtı girdap akımları ve sualtı manyetik parçacık testine de izin verir.