Sualtı Katodik Koruma Gözetimi

Katodik koruma uygulanmış yapılarda sistemin sağlıklı çalışması için periyodik muayene uygulamak sistemin çalışmasının devamlılığını sağlamak için mecburidir. Bu amaçla yapılan sualtı  muayene sonucu katodik korumanın etkinliği ve galvanik anotların harcanması değerlendirilir.