Tahribatsız Muayene

INTERCON tahribatsız muayene yöntemlerini, gelenekselden en gelişmiş teknolojiye varacak şekilde geniş bir yelpazede, endüstri, devlet, savunma sanayi, yetkili yönetmeliklere ve müşteri şartnamelerine uygun şekilde sunar.

Bu yöntemler endüstri yatırımlarında, kritik parçaların ve ekipmanların, güvenilirlik çalışmalarında ve imalat parçalarında yapılan gözetlmler için temel oluşturur.

Başarılı bir muayene uygulamasını sağlayacağına inandığımız kriterler şunlardır;

  • Çalıştıkları ortamı ve uyguladıkları muayene yöntemini anlayan, iyi eğitimli teknisyenler.
  • Teknisyenlerimizi destekleyen, geniş tabanlı bilgi ve tecrübeye sahip uzman kişiler.
  • Muayenenin nasıl yapılmasını ve özel durumlarda nasıl hareket edilmesini açıklayan ilgili prosedürlerin, endüstri yönetmeliklerinin veya standardlarının kavranması.
  • Kontrol edilecek malzemeye göre düşünülmüş, modern ve doğru kalibre edilmiş cihazlar.
  • Uygulama sırasında uyulan güvenli çalışma prensipleri ve bu presiplere uyulmasını sağlayan bir iş güvenliği kültürü.
  • Tekrarlanabilir güvenli muayene sonuçları almayı sağlayan standart haline gelmiş kalite sistemi.

INTERCON NDT hizmetlerini, kapsamlı iş güvenliği programı, teknik eğitimleri, kalitesi, konusunda uzman  kişilerlyle oluşturulmuş organizasyonu çerçevesinde sunar.