Yönlendirilmiş Dalgalar (Guided Waves)

Yönlendirilmiş Dalgalar Testi, tahribatsız muayene alanındaki gelişimlerin yol açtığı son yöntemlerden biridir. Yöntem uzunlamasına giden yapıya mekanik gerilim dalgaları yayar. Bu şekilde düşük enerji kayıplarıyla uzun mesafeler katedilir. Günümüzde özellikle ulaşılması zor metal boru hatlarında ve diğer mühendislik yapılarında korozyona uğramış bölgelerin tespitinde kullanılır. Ayrıca ray, çubuk ve metal saclarda da kullanım alanı bulur.